Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego www.kikaart.pl produktów poligraficznych i reklamowych, a także prawa i obowiązki w zakresie zawierania umów dotyczącyh tej sprzedaży.
 1. Właścicielem serwisu Twojadrukarnia.online jest przedsiębiorstwo KIKA Art Łukasz Chubert, ul. Morelowa 5, 64-360 Zbąszyń, NIP 6172020902, zwane dalej „Sprzedawcą”.
 2. Warunki korzystania z serwisu:
  • Produkty oferowane w serwisie sprzedawane są osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającą osobowości prawnej.
  • Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  • Konto klienta może zostać zlikwidowane przez sprzedawcę w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
  • Klient ma wprawo do sprawdania, modyfikacji, aktualizacji i usunięcia danych, które przekazał w trakcie zakładania konta w serwisie i późniejszej współpracy.
 3. Zamówienia:
  • Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia i potwierdzenie go poprzez wciśnięcie klawisza "Potwierdzam zamówienie" jest równoznaczne z zamówieniem usługi i zobowiązaniem do jego opłacenia.
  • Zamówienia w serwisie można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także w niedzielę i święta.
  • Zlecenia standardowe (zamawiane za pośrednictwem serwisu) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku są ustalane indywidualnie z klientem.
  • Termin realizacji zlecenia jest liczony od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła akceptacja przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta i opłacenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od niego (np. awaria, opóźnienie dostawy przez firmę kurierską itd.).
  • Klient realizujący zamówienie w serwisie wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej.
 4. Dostawa:
  • Zamówione w sklepie produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, UPS, GLS, Fedex, DHL, Raben lub DB Schenker.
  • Koszt dostawy na obszarze Polski ponosi sprzedawca. Kosztami przesyłki zagranicznej obciążany jest klient.
  • Przesyłki dostarczane są w godzinach 9-20. W przypadku nie zastania odbiorcy kurier pozostawia awizo. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta (z winy Klienta) i jej zwrotu do Sprzedawcy, a także w przypadku ponownej wysyłki do Klienta, koszty przesyłek ponosi Klient.
 5. Formy płatności:
  • Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT - 23%) i wyrażone są w PLN.
  • Wszelkie płatności w sklepie dokonywane są na zasadzie przedpłaty.
  • Klient może dokonać płatności w formie przelewu tradycyjnego na podstawie faktury pro formy lub za pośrednictwem płatności elektronicznych Dotpay, a także w formie kredytu kupieckiego (płatność odroczona).
  • W przypadku zwrotu płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat, a płatności zostaje zwrócona na wskazane przez Klienta konto w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.
  • Do każdego zamówienia dołączony jest dowód sprzedaży (faktura VAT lub paragon).
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych, a także przyznawania rabatów poszczególnym klientom.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty:
  • Klientowi przysługuje prawo do odstępiania od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu, umowę uważa się za rozwiązaną po otrzymaniu drogą mailową lub faksem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co zostanie potwierdzone niezwłocznie przez Sprzedawcę (również mailem lub faksem).
  • Zwrot płatności otrzymanej od Klienta, w przypadku rozwiązania umowy, nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot zostanie przesłany na konto wskazane przez Klienta.
  • Prawo do odstępnia od umowy nie przysługuje w przypadku, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • Jeżeli produkt jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
  • Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem serwisu logując się na swoje konto lub kierując ją na adres skrzynki e-mail info@kikaart.pl.
  • Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem wady.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia, Sprzedawca dołoży wszelkich starań by czas oczekiwania na rozpatrzenia reklamacji nie był dłuższy niż 1-2 dni robocze.
  • Ze względu na stosowane technologie reklamacji nie podlegają:
   • różnice w krojeniu lub falcowaniu mniejsze niż 2 mm,
   • przesunięcia lakieru wybiórczego UV w stosunku do motywu drukarskiego do 0,3 mm
   • zmiany kolorystyczne będące skutkiem uszlachetnienia produktów lakierami UV lub laminowaniem,
   • drobne różnice kolorystyczne między egzemplarzami tego zamego produktu w ramach jednego lub kilku zleceń,
   • drobne różnice w kolorystyce okładek i stron katalogów, jeśli wykonane został na różnych surowcach.
  • Reklamacje na przesyłki:
   • Zalecamy w momencie otrzymania przesyłki sprawdzenie czy nie została ona uszkodzona w trakcie transportu, a w razie uszkodzenia spisanie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia przesyłki.
   • Opóźnienie w doręczeniu przesyłki także zalecamy oznaczyć na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej poprzez podanie daty i godziny doręczenia, a także przyczyny opóźnienia podanej przez przewoźnika.
   • Przez opóźnienie w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską rozumie się dostawę w terminie dłuższym niż 3 dni robocze.
   • W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do usługodawcy na koszt Odbiorcy.
   • Zalecamy jak najszybsze składanie reklamacji na termin dostawy przesyłki lub uszkodzenia w trakcie transpostu (najlepiej w ciągu dnia-dwóch od dostawy).
 7. Materiały do druku:
  • Sprzedawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
  • Sprzedawca nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.
  • Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji dostępnej na stronie internetowej. Sprzedawca NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
  • Wszystkie dokonywane przez sprzedawcę korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.
powered by iwarePRINT